PRODUCT CENTER

产品中心

全部分类

其他

其他类名称 方法 剂型 包装规格 货号
超氧化物歧化酶测定试剂盒(SOD)
superoxide dismutase Assay Kit
邻苯三酚法 双试剂 7170中:180ml
7170小:60ml
东芝40:180ml
7060:180ml
贝克曼:180ml
QM0170
QS0170
QM0140
QM0160
QM0180A